mikko

Mikko Valtonen on maltillinen opettaja, kouluttaja ja väitöskirjatutkija oppimassa päättäväisesti hyvää yhden maapallon kokoista elämää

Lupaan pienentää oman hiilijalanjälkeni yhden maapallon (=2300kg CO2e) kokoiseksi seuraavan yhdeksän vuoden aikana eli vuoteen 2025 mennessä. Tämä tavoitteen saavuttamiseksi ”selvitän asumiseni ja energiankäyttöni, liikkumiseni, ruokailu- ja kulutustottumuksieni, käyttämieni laitteitten ja palveluitten aiheuttaman hiilijalanjäljen ja teen niiden suhteen vähäpäästöisempiä valintoja” (ilmastolupaus.fi). Mitä tärkeintä, olen viimein löytänyt myös rohkeutta jakaa näitä kokemuksiani kohtuullisemmista valinnoista ihmisille ympärilläni ja tukeutua muihin ihmisiin omalla matkallani. Teen tämän kaiken rakkaudesta ihmiskuntaa ja erityisesti kasvamassa olevia lapsiamme kohtaan, joiden tulevaisuus ja turvallisuus on kohtuuttoman elämänmuotomme vuoksi hyvin vakavasti uhattuna. Voivottelun aika on osaltani ohi, minun on aika toimia.

 

15970534_1290292401031422_88558891_n

Olli Etelämaa opiskelee luokanopettajaksi Jyväskylässä

Ilmastotekoja minulla on jo tehtynä, mutta tämä on toivoakseni vasta alkua. Tuntuvammalle vastuunotolle on vielä potentiaalia – esimerkiksi asumiseen liittyvien ilmastopäästöjen minimoimisesta minulla on paljon opittavaa. Minun ilmastolupaukseni on, että huonon omantunnon potemisen lisäksi yritän muistaa onnitella itseäni mukavuusalueen ja tottumusteni ulkopuolelle menevistä ilmastoteoistani – niistä hetkistä, jolloin juuret irtoavat maasta, puu kävelee ja Merri kuiskaa ”yes!”.

19964674_10154880273630028_2137791859_n

Soile Laukkanen on äiti ja psykologi Pohjois-Karjalasta

llmastolupaukseni on elää vahvistaen parhaan kykyni mukaan yhteyttäni omiin arvoihini, toisiin ihmisiin ja luontoon. Yhteyksistä uskon kumpuavan merkityksellisen elämän, kohtuullisuuden ja keskittymisen tärkeimpiin asioihin. Omassa elämässä yhteyksien vaaliminen voisi tarkoittaa ainakin pysähtymisen ja kiireestä irrottautumisen hetkiä. Luontoretket, mietiskely, liikunta kehoa kuunnellen ja läheisten ihmisten seura ovat minulle tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä. Haluaisin omalta osaltani olla mukana rakentamassa sellaisia yhteisöjä, joissa kokemani ahdistus ympäristön tilasta voi muuttua vaietusta ahdistuksesta positiivisen muutoksen käyttövoimaksi.

 

sdr

Noora Mehto opiskelee gerontologiaa Jyväskylän yliopistossa ja hänen suosikkieläimensä on norsupäästäinen

Seikkailuni kohti kestävää ja kohtuullista elämäntapaa on tuonut minulle valtavasti hyvinvointia, merkityksellisyyttä ja tyytyväisyyttä elämään. Haluan myös kertoa oman ilmastolupaukseni. Sen myötä lupaan pyrkiä kestävään ja kohtuulliseen elämään yhden maapallon rajoissa. Lupaan tuoda lisää hyvinvointia omaan ja muiden elämään vastuullisten valintojen ja tekojeni kautta.

 

22851586_10214261512320855_2140087881_o

Nico Rissanen on luokanopettajaopiskelija Jyväskylän yliopistossa ja pitää ulkomaille matkustamista ilman lentokoneita erittäin mahdollisena

Lupaan osaltani ensin selvittää aiempaa tarkemmin ja sitten vähentää hiilijalanjälkeäni 30% vuoteen 2019 mennessä. Lupaan pyrkiä aktiivisesti lisäämään ihmiskunnan ilmastotietoisuutta esimerkiksi keskustelujen, kirjoitusten, tempausten, järjestötoiminnan ja taiteen kautta. Lupaan pyrkiä lempeään ja myönteisen ratkaisukeskeiseen viestintään aiheen parissa.

JuusoAumala

Juuso Aumala opiskelee sosiologiaa ja luo äänimaailmoja/musiikkia eri soittimilla

Haluan ja lupaan itselleni jatkaa mahdollisimman avomielistä ilmastoon liittyvien kysymysten tutkimista eri näkökulmista, ja pyrin toimimaan sopusoinnussa löytämäni ja riittävän päteväksi toteamani tiedon mukaisesti. Haluan jatkaa tämänhetkisen elämäntapani mukaan elämistä, ja myös kehittää sitä eteenpäin ottaen toiminnassani huomioon monipuolisesti eri näkökulmia. Aion jatkossakin syödä kasviperäistä ruokaa, ottaen kuitenkin huomioon myös kasvien tuotannon ja kuljetuksen vaikutuksia ympäristöön. Lisäksi viihdyn jatkossakin lähellä asuinpaikkaani, matkustaen tarpeen tullen ensisijaisesti lentämättä. Haluan oppia lisää rakentavaa keskustelua ja kannustaa muita toimimaan ympäristöystävällisesti, mutta myös myötätuntoisesti ja omia ajattelumallejaan tarkastellen. Myös sosiologian opinnoissani haluan varmaankin suuntautua tutkimaan jotakin käsittelemiäni teemoja sivuavaa aihetta. Jatkan myös itseni kanssa tietoisesti olemista ja omien ajattelumallieni tarkastelua siinä määrin kuin se on mahdollista.

Perttu.jpg

Väitöskirjatutkija ja ihminen, Perttu Männistö, opettelee elämässään uudenlaista olemisen tapaa. Yksinkertaisena syynä tälle hän näkee sen, että maailma ja sen ihmiset ovat niin loputtoman hämmentäviä monimuotoisuudessaan – olisi täysin absurdia olla kiinnostumatta ja innostumatta aina uudestaan maailman menosta. Maailman monimuotoisuus saakin hänet jatkuvasti hämilleen. Ilmastoasioissa hän pitää itseään pienenä suurena oppijana, joka muiden itseään viisaampien opastuksella lupaa kehittää itseään jatkuvasti ekologisemman toimijan suuntaan.

Konkreettisena ilmastotekona lupaan syödä jatkossa nykyistä enemmän lähituotettua ja kotimaista kasvisruokaa. Näin pyrkimyksenä on taata, että ostamallani ruualla on mahdollisimman pieni päästöjälki. Lupaan myös ostaa entistä vähemmän teknologiaa ja muuta ongelmallista materiaa, mutta myös opetella selvittämään mistä ostamani tuotteet ovat peräisin. Opettelen lisäksi tekemään ja korjaamaan entistä enemmän itse tavaroita.

PekkaPellikka

Pekka Pellikka on kotoisin Helsingistä, mutta kotonaan luonnossa – ja siksi lähes kaikkien vastaantulijoiden mielestä looginen mahdottomuus. Pekka yrittää ymmärtää inhimillisen toiminnan taustalla vaikuttavia mekanismeja, ja on kiinnostunut maailmankuvien rakentumisesta ja tuhosta – kaiken muun kiinnostavan ohella.

Lupaan jatkaa ekologisesti kestävän elämäntavan etsimistä ja uudenlaisten vaihtoehtojen kartoittamista. Lupaan arvioida hiilijalanjälkeni suuruutta vuosittain, etsiä tehokkaita keinoja hiilensidontaan ja kompensoida niiden avulla oman hiilijalanjälkeni. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi erilaiset metsitysprojektit tai hiilineutraaliin tekniikkaan siirtymistä edistävät hankkeet. Vaikka näihin osallistumalla ei voi suoraan ajatella kompensoivansa omia hiilipäästöjään, ovat ne kuitenkin askel oikeaan suuntaan.

puu_pieni

Osma Naukkarinen on keskisuomalaisiin metsiin kasvanut Elonkehä-lehden päätoimittaja, eräopas, luontoyhteysohjaaja sekä kalevalaisen hengenperinnön ja luontomeditaation opettaja.

Lupaan jatkaa kestävän maailmankuvan tutkimista sekä oman maailmankuvani rakentamista yhä kestävämpään suuntaan. Lupaan tehdä parhaani auttaakseni mahdollisimman monia osallistumaan jälleen luonnon suureen juhlaan.